Rekrutteringskonsert

Samarbeidskonsert skolekorpset og kulturskolen
Bilde 26.04.2018, 12 14 33 Bilde 26.04.2018, 12 18 41 Bilde 26.04.2018, 12 18 57 Bilde 26.04.2018, 12 21 39
Bilde 26.04.2018, 12 25 59 Bilde 26.04.2018, 12 29 10 Bilde 26.04.2018, 12 30 09 Bilde 26.04.2018, 12 35 50
Bilde 26.04.2018, 12 35 57 Bilde 26.04.2018, 12 39 26